Rozpočet a záverečný účet

Rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly:

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky:

Na rok 2022 (PDF na stiahnutie)
Na rok 2023 (PDF na stiahnutie)
Na rok 2024 (PDF na stiahnutie)Záverečný účet kapitoly:

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ako správca kapitoly je povinná v zmysle § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovať návrh záverečného účtu za príslušný kalendárny rok, predložiť ho Ministerstvu financií Slovenskej republiky, na informáciu vláde Slovenskej republiky a príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky v stanovených termínoch.

Záverečný účet za rok 2021: (PDF na stiahnutie).
Záverečný účet za rok 2022: (PDF na stiahnutie).

(Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022 prerokovala Národná rada Slovenskej republiky na 94. schôdzi, avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Kapitola - Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejnila Návrh záverečného účtu kapitoly za rok 2022 po ukončení predmetnej schôdze.)

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania