Žurnál správneho súdnictva

Žurnál správneho súdnictva je odborný recenzovaný časopis, ktorý vydáva Kancelária Najvyššieho správneho súdu. Časopis vychádza v elektronickej podobe, a to dvakrát ročne, spravidla v mesiaci jún a december kalendárneho roka. Primárne zameranie časopisu je správne právo a správne súdne konanie.
 
Vydavateľ:
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky;
Oddelenie analytických činností

ISSN 2730-0722

Kontakt:
zurnal@nssud.sk

Štatút časopisu

Časopis na stiahnutie:
Žurnál správneho súdnictva, 1/2022
Žurnál správneho súdnictva, 2/2022
Žurnál správneho súdnictva, 1/2023
Žurnál správneho súdnictva, 2/2023

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania