Vedenie súdu

JUDr. Pavol NAĎ, predseda

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 1984 priznaný titul doktora práv „JUDr.“.

V rokoch 1984 až 1987 pôsobil ako právny čakateľ Okresnej prokuratúry Prešov a Okresnej prokuratúry Trebišov. Neskôr tri roky ako prokurátor Krajskej prokuratúry Košice na oddelení všeobecného a občiansko-súdneho dozoru. Od roku 1990 do roku 1992 bol okresným prokurátorom Okresnej prokuratúry Michalovce.

V rokoch 1993 až 2006 pôsobil ako advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, ako aj Českej advokátskej komore.

Do funkcie sudcu bol vymenovaný v roku 2006 na Okresný súd Michalovce, od roku 2008 pôsobil na Krajskom súde v Košiciach. Od roku 2011 ako predseda senátu Krajského súdu v Košiciach a od roku 2014 ako predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach. V rokoch 2013 až 2016 bol členom disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na ktorý sa v roku 2021 vrátil na stáž na správne kolégium.

Pavol Naď publikoval v domácich odborných časopisoch, je členom redakčnej rady Bulletinu Slovenskej komory daňových poradcov zodpovedným za oblasť judikatúry. Aktívne vykonáva prednáškovú činnosť napríklad pre Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, Slovenskú komoru daňových poradcov, či najvýznamnejšie európske nakladateľstvá špecializujúce sa na právnickú a ekonomickú literatúru.

Medzi jeho jazykové znalosti patrí anglický, ruský a nemecký jazyk. Pavol Naď je vášnivým hudobníkom a cestovateľom.


JUDr. Marián TRENČAN, podpredseda

JUDr. Marián Trenčan bol 12. októbra 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Marián Trenčan ukončil vysokoškolské vzdelanie v roku 1993 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol udelený titul Mgr. Na tejto fakulte v roku 2006 obhájil rigoróznu prácu a získal titul JUDr.  

Hneď po ukončení štúdia nastúpil do justície ako justičný čakateľ. Sudcom sa stal v roku 1996, pričom prvých 10 rokov pôsobil ako samosudca v občianskoprávnej agende na jednom z bratislavských okresných súdov. Do oblasti správneho práva a správneho súdnictva vstúpil v roku 2006, kedy sa stal po krátkej stáži sudcom správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave. V roku 2017 sa ujal sudcovskej funkcie na správnom kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v rokoch 2019 až 2021 v pozícii predsedu senátu. Podieľal sa na viacerých rozhodnutiach publikovaných v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Marián Trenčan sa zúčastnil mnohých domácich i zahraničných vzdelávacích podujatí, má skúsenosť i ako lektor v oblasti správneho súdneho procesu. Absolvoval krátkodobé zahraničné študijné pobyty vo Fínsku a v Izraeli so zameraním na správne súdnictvo.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania