Plán obnovy a odolnosti

Názov projektu:Vybudovanie analytických kapacít pre sprístupňovanie judikatúry na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Kód projektu:15I02-13-P01-00001
Názov investície:Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy – digitalizácia nástrojov, modernizácia IT vybavenia a analytické kapacity
Názov komponentu:Komponent 15 – Reforma justície
Cieľ projektuCieľom podpory je vytvorenie a podpora analytických kapacít zabezpečujúcich tvorbu rešerší, právnych analýz, posilnenie dokumentačnej činnosti rozhodnutí, monitoring rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie a zvýšenie potenciálu členstva v medzinárodných sieťach za účelom skvalitňovania vlastných rozhodnutí súdu ako aj pri zjednocovaní judikatúry súdov na Slovensku. Ďalej má analytická činnosť potenciál prispieť k urýchleniu vydania rozhodnutí v jednotlivých nápadoch a k zvýšeniu právnej istoty a dostupnosti rýchlej spravodlivosti pre občanov a klientov súdov.
Obdobie projektu:01. 09. 2021 – 30. 06. 2026

Financované Európskou úniou NextGenerationEU  Plán obnovy

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania