Rozhodovacia činnosť vo veciach volebných

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
13Svp/16/2022
Merito veci:
voľby: Hromoš, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/16/2022
Spisová značka:
13Svp/23/2022
Merito veci:
voľby: Podhorany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/23/2022
Spisová značka:
11Svp/6/2022
Merito veci:
voľby: Bystrany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/6/2022
Spisová značka:
11Svp/9/2022
Merito veci:
voľby: Dolný Kubín, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/9/2022
Spisová značka:
14Svp/20/2022
Merito veci:
voľby: Gemerské Dechtáre, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/20/2022
Spisová značka:
14Svp/15/2022
Merito veci:
voľby: Lučenec, mestské zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/15/2022
Spisová značka:
14Svp/22/2022
Merito veci:
voľby: Kráľovce, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/22/2022
Spisová značka:
11Svp/20/2022-1
Merito veci:
voľby: Lúčky, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/20/2022-1
Spisová značka:
11Svp/8/2022
Merito veci:
voľby: Podhradie, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/8/2022
Spisová značka:
12Svp/17/2022
Merito veci:
voľby: Haluzice, starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/17/2022
Spisová značka:
12Svp/15/2022
Merito veci:
voľby: Dolný Ohaj, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/15/2022
Spisová značka:
12Svp/8/2022
Merito veci:
voľby: Potvorice, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/8/2022
Spisová značka:
11Svp/27/2022
Merito veci:
voľby: Košice, mestské zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/27/2022
Spisová značka:
11Svp/22/2022
Merito veci:
voľby: Váhovce, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/22/2022
Spisová značka:
12Svp/6/2022
Merito veci:
voľby: Terany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/6/2022
Spisová značka:
12Svp/11/2022
Merito veci:
voľby: Zámutov, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/11/2022
Spisová značka:
12Svp/4/2022
Merito veci:
voľby: Liptovská Sielnica, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/4/2022
Spisová značka:
12Svp/18/2022
Merito veci:
voľby: Strážske, primátor
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/18/2022
Spisová značka:
11Svp/7/2022
Merito veci:
voľby: Hucín, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/7/2022
Spisová značka:
11Svp/18/2022
Merito veci:
voľby: Slavnica, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/18/2022
Spisová značka:
14Svp/4/2022
Merito veci:
voľby: Súdovce, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/4/2022
Spisová značka:
11Svp/25/2022
Merito veci:
voľby: Veľká Ida, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-01
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/25/2022
Spisová značka:
11Svp/13/2022
Merito veci:
voľby: Zacharovce, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/13/2022
Spisová značka:
11Svp/16/2022
Merito veci:
voľby: Podhájska, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/16/2022
Spisová značka:
11Svp/21/2022
Merito veci:
voľby: Sása, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/21/2022
Spisová značka:
14Svp/1/2022
Merito veci:
voľby: Pukanec, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/1/2022
Spisová značka:
14Svp/8/2022
Merito veci:
voľby: Štós, starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/8/2022
Spisová značka:
13Svp/5/2022
Merito veci:
voľby: Uhliská, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/5/2022
Spisová značka:
12Svp/20/2022
Merito veci:
voľby: Žehra, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/5/2022
Spisová značka:
12Svp/13/2022
Merito veci:
voľby: Muľa, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/13/2022
Spisová značka:
12Svp/10/2022
Merito veci:
voľby: Lietavská Lúčka, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/10/2022
Spisová značka:
14Svp/5/2022
Merito veci:
voľby: Rudňany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/5/2022
Spisová značka:
14Svp/19/2022
Merito veci:
voľby: Chynorany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/19/2022
Spisová značka:
14Svp/6/2022
Merito veci:
voľby: Vojany, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/6/2022
Spisová značka:
12Svp/14/2022
Merito veci:
voľby: Vydrník, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/14/2022
Spisová značka:
12Svp/21/2022
Merito veci:
voľby: Spišský Štiavnik, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/21/2022
Spisová značka:
12Svp/1/2023
Merito veci:
voľby: Dolné Semerovce/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/1/2023
Spisová značka:
12Svp/7/2022
Merito veci:
voľby: Vyšný Mirošov, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/7/2022
Spisová značka:
12Svp/12/2022
Merito veci:
voľby: Haniska, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/12/2022
Spisová značka:
12Svp/19/2022
Merito veci:
voľby: Dolné Semerovce, starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/19/2022
Spisová značka:
14Svp/7/2022
Merito veci:
voľby: Komárno, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/7/2022
Spisová značka:
14Svp/21/2022
Merito veci:
voľby: Brunovce, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/21/2022
Spisová značka:
14Svp/9/2022
Merito veci:
voľby: Malé Hoste, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/9/2022
Spisová značka:
13Svp/4/2022
Merito veci:
voľby: Dúbrava, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/4/2022
Spisová značka:
13Svp/18/2022
Merito veci:
voľby: Muránska Huta, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/18/2022
Spisová značka:
13Svp/2/2022
Merito veci:
voľby: Chmiňany, statosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/2/2022
Spisová značka:
13Svp/9/2022
Merito veci:
voľby: Drňa, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/9/2022
Spisová značka:
11Svp/2/2022
Merito veci:
voľby: Žaškov, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/2/2022
Spisová značka:
13Svp/1/2023
Merito veci:
voľby: Košická Belá, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/1/2023
Spisová značka:
13Svp/11/2022
Merito veci:
voľby: Turá, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/11/2022
Spisová značka:
13Svp/25/2022
Merito veci:
voľby: Košická Belá, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/25/2022
Spisová značka:
11Svp/19/2022
Merito veci:
voľby: Dunajská Streda, mestské zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/19/2022
Spisová značka:
14Svp/12/2022
Merito veci:
voľby: Jasov, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/12/2022
Spisová značka:
12Svp/25/2022
Merito veci:
voľby: Rapovce, starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/25/2022
Spisová značka:
14Svp/3/2022
Merito veci:
voľby: Žehňa, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/3/2022
Spisová značka:
13Svp/13/2022
Merito veci:
voľby: Stará Lesná, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/13/2022
Spisová značka:
13Svp/15/2022
Merito veci:
voľby: Jasov, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/15/2022
Spisová značka:
13Svp/7/2022
Merito veci:
voľby: Divín, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/7/2022
Spisová značka:
13Svp/14/2022
Merito veci:
voľby: Tibava, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/14/2022
Spisová značka:
11Svp/11/2022
Merito veci:
voľby: Varín, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/11/2022
Spisová značka:
11Svp/15/2022
Merito veci:
voľby: Blatné Remety, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
11Svp/15/2022
Spisová značka:
13Svp/2/2023
Merito veci:
voľby: Zábiedovo, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/2/2023
Spisová značka:
13Svp/3/2022
Merito veci:
voľby: Ivanka pri Dunaji, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/3/2022
Spisová značka:
13Svp/6/2022
Merito veci:
voľby: Zábiedovo, starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/6/2022
Spisová značka:
13Svp/10/2022
Merito veci:
voľby: Svinia, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/10/2022
Spisová značka:
13Svp/12/2022
Merito veci:
voľby: Chorvátsky Grob, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/12/2022
Spisová značka:
13Svp/17/2022
Merito veci:
voľby: Lomnička, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-12
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/17/2022
Spisová značka:
13Svp/19/2022
Merito veci:
voľby: Jarabina, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/19/2022
Spisová značka:
13Svp/20/2022
Merito veci:
voľby: Telgárt, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/20/2022
Spisová značka:
13Svp/22/2022
Merito veci:
voľby: MČ Rača - Ružinov, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
13Svp/22/2022
Spisová značka:
14Svp/1/2023
Merito veci:
voľby: Pukanec, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/1/2023
Spisová značka:
14Svp/10/2022
Merito veci:
voľby: Sliač, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/10/2022
Spisová značka:
14Svp/14/2022
Merito veci:
voľby: Vydrník, zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/14/2022
Spisová značka:
14Svp/3/2023
Merito veci:
voľby: Bíňa,starosta/zastupiteľstvo
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/3/2023
Spisová značka:
14Svp/2/2023
Merito veci:
voľby: Nechválova Polianka, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
14Svp/2/2023
Spisová značka:
12Svp/2/2023
Merito veci:
voľby Žehra, starosta
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-10-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
12Svp/2/2023

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania