Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1010000002/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00049/2024
Suma v € s DPH:
5 534,10 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-09
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000001/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00045/2024
Suma v € s DPH:
251,55 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-09
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000207/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00051/2024
Suma v € s DPH:
198,05 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.12.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-09
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000004/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00032/2024
Suma v € s DPH:
2 805,00 €
Popis plnenia:
Jazykový kurz francúzštiny 1-5/2024
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-08
IČO dodávateľa:
17319145
Dátum úhrady faktúry:
18.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000208/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00060/2024
Suma v € s DPH:
1 376,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-10
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2024
Dátum zverejnenia:
07.02.2024
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000212/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00057/2024
Suma v € s DPH:
2 564,75 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-10
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
22.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 246/2023
Suma v € s DPH:
5 666,40 €
Popis plnenia:
Odvod DPH - Licencie Microsoft 365
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-17
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
23.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000005/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00023/2024
Suma v € s DPH:
474,00 €
Popis plnenia:
Služby Garantlink MAN 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
03.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-04
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
24.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000006/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00054/2024
Suma v € s DPH:
366,00 €
Popis plnenia:
Služby VoIP Virtual PBX 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-09
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
24.01.2024
Dátum zverejnenia:
19.02.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000004/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00521/2024
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
22.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-22
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
01.02.2024
Dátum zverejnenia:
28.02.2024
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1010000003/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00138/2024
Suma v € s DPH:
288,00 €
Popis plnenia:
UpBalansea 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
01.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2024
Dátum zverejnenia:
28.02.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000211/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00062/2024
Suma v € s DPH:
199,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1010000210/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00056/2024
Suma v € s DPH:
1 011,30 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1010000205/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00044/2024
Suma v € s DPH:
19,99 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1010000010/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00192/2024
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
19.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-22
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000014/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00392/2024
Suma v € s DPH:
-54,67 €
Popis plnenia:
Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023 - dobropis
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-05
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
12.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000012/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00352/2024
Suma v € s DPH:
1 755,60 €
Popis plnenia:
Reprezentačné kancelárske vybavenie
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-31
IČO dodávateľa:
46675477
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
LM reklama s.r.o., Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Číslo faktúry:
1010000017/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00421/2024
Suma v € s DPH:
390,00 €
Popis plnenia:
Preventívne prehliadky
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-07
IČO dodávateľa:
35945249
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
TeamPrevent Santé s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000009/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00183/2024
Suma v € s DPH:
32,76 €
Popis plnenia:
Bezpečnostný kužeľ 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
19.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-19
IČO dodávateľa:
44413467
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000013/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00393/2024
Suma v € s DPH:
168,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-05
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 5
Číslo faktúry:
1050000023/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00122/2024
Suma v € s DPH:
1 518,80 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-15
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000007/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00190/2024
Suma v € s DPH:
1 133,00 €
Popis plnenia:
Tlač a dodanie kníh
Dátum vystavenia faktúry:
19.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-22
IČO dodávateľa:
36200891
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 Košice
Číslo faktúry:
1010000015/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00358/2024
Suma v € s DPH:
1 302,20 €
Popis plnenia:
Ubytovanie pre domácu delegáciu
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-31
IČO dodávateľa:
5260250469
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2024
Dátum zverejnenia:
04.03.2024
Dodávateľ plnenia:
ORBIS Spólka Akcyjna, ul. Zlota 59, 00-120 Varšava
Číslo faktúry:
1010000008/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00281/2024
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
29.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000234/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00145/2024
Suma v € s DPH:
3 034,20 €
Popis plnenia:
Revízie spotrebičov
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-17
IČO dodávateľa:
53542614
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
BMT group s.r.o., Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany
Číslo faktúry:
1050000030/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00347/2024
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2024
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-07
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
16.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
1010000045/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00576/2024
Suma v € s DPH:
624,87 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie Hyundai
Dátum vystavenia faktúry:
13.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-15
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
16.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000016/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00377/2024
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-05
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1010000022/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00218/2024
Suma v € s DPH:
239,85 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-23
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000024/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00513/2024
Suma v € s DPH:
5 218,20 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000025/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00363/2024
Suma v € s DPH:
288,00 €
Popis plnenia:
UpBalansea 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
01.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-01
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000027/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00511/2024
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-09
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000010/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00093/2024
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2024
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-07
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2024
Dátum zverejnenia:
12.03.2024
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
1010000021/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00370/2024
Suma v € s DPH:
432,00 €
Popis plnenia:
Čipové karty
Dátum vystavenia faktúry:
02.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-02
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
27.02.2024
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000029/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00489/2024
Suma v € s DPH:
23,88 €
Popis plnenia:
Mandátny certifikát
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-09
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
27.02.2024
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000028/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00498/2024
Suma v € s DPH:
199,20 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-09
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
27.02.2024
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000023/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00463/2024
Suma v € s DPH:
500,00 €
Popis plnenia:
Tlmočenie
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-08
IČO dodávateľa:
55532594
Dátum úhrady faktúry:
27.02.2024
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Dodávateľ plnenia:
LegalMánya s. r. o., Cukrová 2376/6, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Číslo faktúry:
1010000033/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00248/2024
Suma v € s DPH:
169,65 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
25.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-25
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
28.02.2024
Dátum zverejnenia:
25.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000020/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00516/2024
Suma v € s DPH:
2 097,60 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
04.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000035/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00785/2024
Suma v € s DPH:
8,10 €
Popis plnenia:
Cestovné poistenie
Dátum vystavenia faktúry:
29.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-29
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000011/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00334/2024
Suma v € s DPH:
4 102,20 €
Popis plnenia:
Jazykový kurz právnickej angličtiny
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-01-31
IČO dodávateľa:
45728402
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
the Bridge - English Language Centre, s.r.o, Ladice 330, 951 77 Ladice
Číslo faktúry:
1050000034/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00378/2024
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Knižničný systém Biblib
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-05
IČO dodávateľa:
30775264
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000004/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00975/2024
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 3/2024
Dátum vystavenia faktúry:
05.03.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-03-05
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
07.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1010000031/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00460/2024
Suma v € s DPH:
64,00 €
Popis plnenia:
Občerstvenie - repre
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-08
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
07.03.2024
Dátum zverejnenia:
28.03.2024
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Račianska 14061/26G, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000032/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00706/2024
Suma v € s DPH:
384,00 €
Popis plnenia:
Doprava kancelárskeho nábytku
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-26
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum úhrady faktúry:
12.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Číslo faktúry:
1010000037/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00762/2024
Suma v € s DPH:
190,09 €
Popis plnenia:
Servis Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
27.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-27
IČO dodávateľa:
35785403
Dátum úhrady faktúry:
12.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03, Pezinok 3
Číslo faktúry:
1010000047/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00880/2024
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
29.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-03-05
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1010000044/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00870/2024
Suma v € s DPH:
849,96 €
Popis plnenia:
Služby 3/2024
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-03-03
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000043/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00810/2024
Suma v € s DPH:
288,00 €
Popis plnenia:
UpBalansea 3/2024
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-03-01
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000048/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00786/2024
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
29.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000038/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00805/2024
Suma v € s DPH:
1 698,88 €
Popis plnenia:
Pracovná stanica
Dátum vystavenia faktúry:
27.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-29
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2024
Dátum zverejnenia:
08.04.2024
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000039/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00371/2024
Suma v € s DPH:
880,12 €
Popis plnenia:
Služby 2/2024
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-02-03
IČO dodávateľa:
35845007
Dátum úhrady faktúry:
14.03.2024
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Dodávateľ plnenia:
VNET a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000049/2024
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
CZ 00867/2024
Suma v € s DPH:
319,20 €
Popis plnenia:
Darčekové predmety - repre
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2024
Dátum doručenia faktúry:
2024-03-04
IČO dodávateľa:
46675477
Dátum úhrady faktúry:
14.03.2024
Dátum zverejnenia:
11.04.2024
Dodávateľ plnenia:
LM reklama s. r. o., Hradská 96, 821 07 Bratislava - Vrakuňa

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania