Faktúry

Rok
Číslo faktúry
Popis plnenia
IČO dodávateľa

Číslo faktúry:
1050000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2023
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
DPH za služby z iného členského štátu
Dátum vystavenia faktúry:
09.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-09
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
19.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 204/2021
Suma v € s DPH:
1 468,80 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
05.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 071,42 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
13.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-16
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
20.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1140000001/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 14/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-24
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
27.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 23/2023
Suma v € s DPH:
477,96 €
Popis plnenia:
Koncesionárske poplatky 1-6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
23.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-23
IČO dodávateľa:
47232480
Dátum úhrady faktúry:
30.01.2023
Dátum zverejnenia:
20.02.2023
Dodávateľ plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Číslo faktúry:
201000045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 18/2023
Suma v € s DPH:
3 500,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-13
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
201000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 17/2023
Suma v € s DPH:
310,00 €
Popis plnenia:
Členský poplatok 2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-17
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
02.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
I.A.S.A.J., Place du Palais Royal - 75100 Paris
Číslo faktúry:
582100010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 659,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
04.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-12
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
07.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-16
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 137,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-11
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
24.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-24
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-10
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-30
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
09.02.2023
Dátum zverejnenia:
03.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
90,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
10.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 579,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 12/2022
Dátum vystavenia faktúry:
12.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-13
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 15/2023
Suma v € s DPH:
347,50 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 24.-25.01.2023 Košice
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-27
IČO dodávateľa:
53128591
Dátum úhrady faktúry:
13.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Horel Aréna s.r.o., Nerudova 12, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
582100019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 20/2023
Suma v € s DPH:
106,45 €
Popis plnenia:
Vstupná čistiaca rohož
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-02
IČO dodávateľa:
47485353
Dátum úhrady faktúry:
14.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice
Číslo faktúry:
582100026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 383/2022
Suma v € s DPH:
54,00 €
Popis plnenia:
Aktivácia licencii
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-10
IČO dodávateľa:
36597767
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
Číslo faktúry:
582100016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 16/2023
Suma v € s DPH:
260,40 €
Popis plnenia:
Ubytovanie 25.01.2023 hotel ZEMPLEN
Dátum vystavenia faktúry:
26.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-27
IČO dodávateľa:
53207408
Dátum úhrady faktúry:
15.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SLOVAK INVESTMENTS SK s.r.o., Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000007/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 800,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 2-3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-07
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
17.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
582100029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
194,10 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-10
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 422,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-13
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
21.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
201000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 42/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Konferencia
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-22
IČO dodávateľa:
37869
Dátum úhrady faktúry:
24.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav štátu a práva SAV, v.v.i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000009/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 40/2023
Suma v € s DPH:
521,64 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-22
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000008/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 39/2023
Suma v € s DPH:
156,23 €
Popis plnenia:
PZP (ročné) Hyundai i30
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-22
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
23.02.2023
Dátum zverejnenia:
15.03.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
582100033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
2 233,88 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-15
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
01.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100038/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2023
Suma v € s DPH:
130,80 €
Popis plnenia:
Knižničný systém BIBLIB 2/2023-1/2024
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-10
IČO dodávateľa:
30775264
Dátum úhrady faktúry:
02.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava
Číslo faktúry:
582100018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-01-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-07
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 673,28 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-10
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.01.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-03
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
06.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000005/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
9,72 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-01
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
07.03.2023
Dátum zverejnenia:
31.03.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
582100028/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 671,36 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
105,72 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
17.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-17
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 45/2023
Suma v € s DPH:
82,80 €
Popis plnenia:
On-line školenie
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-22
IČO dodávateľa:
51871998
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Číslo faktúry:
582100025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
337,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-13
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
582100036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
582100023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 817,95 €
Popis plnenia:
Poštové služby 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
10,00 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 1/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-06
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000006/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Kpr 308/2022
Suma v € s DPH:
616,38 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
07.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-03
IČO dodávateľa:
45006032
Dátum úhrady faktúry:
13.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUDr. Miroslav Katunský, Floriánska 16, 040 01 Košice
Číslo faktúry:
1050000010/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 46/2023
Suma v € s DPH:
72,00 €
Popis plnenia:
Demontáž a montáž GPS zariadenia
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-01
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000012/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-03
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000015/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 756,50 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000013/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 19/2023
Suma v € s DPH:
151,78 €
Popis plnenia:
Oprava tlačiarne
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-03
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000011/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-01
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000014/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
174,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
15.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 7/2023
Suma v € s DPH:
26 300,00 €
Popis plnenia:
Osobné motorové vozidlo
Dátum vystavenia faktúry:
22.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-02-27
IČO dodávateľa:
35728311
Dátum úhrady faktúry:
16.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000016/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 2. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000017/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
11 506,61 €
Popis plnenia:
Nájomné 1-3/2023 indexácia
Dátum vystavenia faktúry:
07.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
17.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000018/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.02.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-02
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000021/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 43/2023
Suma v € s DPH:
28,44 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatok
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-08
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000019/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 52/2023
Suma v € s DPH:
15,00 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-03
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
ALAMEX s. r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000027/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
4 433,24 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000020/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 28/2023
Suma v € s DPH:
300,00 €
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum vystavenia faktúry:
02.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-07
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000029/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 553,80 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-20
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
27.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000032/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 51/2023
Suma v € s DPH:
46,00 €
Popis plnenia:
Vyhotovenie piktogramov
Dátum vystavenia faktúry:
21.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-21
IČO dodávateľa:
43954782
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Expresta s.r.o., Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000024/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 654,22 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000022/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
141,96 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000025/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 457,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000026/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 2/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000023/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
23,88 €
Popis plnenia:
Mandátny certifikát
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-09
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000031/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 134/2021
Suma v € s DPH:
308,00 €
Popis plnenia:
Multikarta 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-14
IČO dodávateľa:
48059528
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000030/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 41/2023
Suma v € s DPH:
873,13 €
Popis plnenia:
Dodávka a montáž podlahových krytín
Dátum vystavenia faktúry:
10.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-13
IČO dodávateľa:
36250643
Dátum úhrady faktúry:
30.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000033/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-27
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.03.2023
Dátum zverejnenia:
11.04.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000034/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2023
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Lotyšsko
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-31
IČO dodávateľa:
40203464866
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Pullman Riga Old Town, Jekaba street 24, LV-1050, Riga
Číslo faktúry:
1050000035/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000036/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 50/2023
Suma v € s DPH:
736,97 €
Popis plnenia:
Kreslo Komodo otočné 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
15.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-29
IČO dodávateľa:
53217365
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Teomar s. r. o.,Tulská 55, 974 04 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000037/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
146,79 €
Popis plnenia:
Darčekové krabičky
Dátum vystavenia faktúry:
27.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-03-28
IČO dodávateľa:
63319926
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín
Číslo faktúry:
1050000039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 55/2023
Suma v € s DPH:
29,36 €
Popis plnenia:
Odvod DPH
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-05
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
13.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
582100045/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-06
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
582100039/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
154,76 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-03
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100047/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 276,96 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-11
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.04.2023
Dátum zverejnenia:
12.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100051/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
184,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-12
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 67/2023
Suma v € s DPH:
677,98 €
Popis plnenia:
Stojan na televízory 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-05
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza Sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
582100043/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 68/2023
Suma v € s DPH:
2 773,76 €
Popis plnenia:
Televízor Samsung 3 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-05
IČO dodávateľa:
17081815
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
THS Kežmarok, s.r.o., Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok
Číslo faktúry:
105000041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 316/2022
Suma v € s DPH:
493,10 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
09.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-05
IČO dodávateľa:
47254483
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Burian & partners, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
582100052/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 504,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-13
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
582100041/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-03
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o, .Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
582100055/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 506,35 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-19
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
582100040/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 33/2023
Suma v € s DPH:
5 687,71 €
Popis plnenia:
Kancelársky papier
Dátum vystavenia faktúry:
30.03.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-03
IČO dodávateľa:
36880574
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Ing. Peter Gerši - GC Tech, Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Číslo faktúry:
201000178/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 98/2023
Suma v € s DPH:
200,00 €
Popis plnenia:
Reprezentačné výdavky - prehliadka SNG
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-14
IČO dodávateľa:
164712
Dátum úhrady faktúry:
26.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000046/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-25
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
28.04.2023
Dátum zverejnenia:
19.05.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000043/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 95/2023
Suma v € s DPH:
600,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
24.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-27
IČO dodávateľa:
35882841
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ALDENTE s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2023
Suma v € s DPH:
535,90 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-27
IČO dodávateľa:
43782078
Dátum úhrady faktúry:
10.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
NOLIS, s.r.o., Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava
Číslo faktúry:
582100044/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2021
Suma v € s DPH:
9,48 €
Popis plnenia:
GPS monitoring 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-05
IČO dodávateľa:
36323551
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TSS Goup a.s., Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo faktúry:
582100048/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 649,46 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-12
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
582100054/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 66/2023
Suma v € s DPH:
1 820,00 €
Popis plnenia:
Stolová doska 20 ks
Dátum vystavenia faktúry:
13.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-18
IČO dodávateľa:
738298
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Číslo faktúry:
582100060/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 96/2023
Suma v € s DPH:
77,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
24.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-27
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové mesto
Číslo faktúry:
582100061/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
12.05.2023
Dátum zverejnenia:
09.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000047/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 94/2023
Suma v € s DPH:
324,50 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby- repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-03
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MAC-GASTRO spol. s. r. o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000042/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 62/2023
Suma v € s DPH:
398,88 €
Popis plnenia:
Poplatok za účasť na workshope
Dátum vystavenia faktúry:
27.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-28
IČO dodávateľa:
62932632
Dátum úhrady faktúry:
17.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Český institut interních auditorú, z.s., Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2
Číslo faktúry:
1050000048/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 58/2023
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Poplatok za účasť na odbornom semináre
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000049/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000050/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 401/2022
Suma v € s DPH:
36,00 €
Popis plnenia:
Čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
48079707
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
WASCO - družstvo, Strojárenská 30011/10, 976 46 Valaská
Číslo faktúry:
1050000051/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 206,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000052/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 626,61 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-10
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000053/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-10
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000054/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 47/2023
Suma v € s DPH:
396,00 €
Popis plnenia:
Kreslo DELTA čalúnené
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
46359338
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Sedooz s.r.o., Karpatské námestie 10 ,831 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000055/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
214,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
18.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100046/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
7,00 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100049/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
241,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100050/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 147,90 €
Popis plnenia:
Poštové služby 3/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100053/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 84/2023
Suma v € s DPH:
1 286,00 €
Popis plnenia:
Bezdrôtové HDMI extendery
Dátum vystavenia faktúry:
18.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-19
IČO dodávateľa:
94033180
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Marmitek BV, Hondsruglaan 93, 5628 DB Eindhoven, The Netherlands
Číslo faktúry:
1050000057/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
35,64 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
04.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000058/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 82/2023
Suma v € s DPH:
1 455,60 €
Popis plnenia:
USB kľúč, USB kábel 100 ks
Dátum vystavenia faktúry:
03.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-05
IČO dodávateľa:
34098861
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
DISKUS, s. r. o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4
Číslo faktúry:
582100058/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 85/2023
Suma v € s DPH:
155,90 €
Popis plnenia:
Grafická karta NVIDIA
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-21
IČO dodávateľa:
36556050
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra
Číslo faktúry:
1050000059/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 93/2023
Suma v € s DPH:
280,00 €
Popis plnenia:
Doprava kancelárskeho nábytku
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-05
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Číslo faktúry:
582100056/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 38/2023
Suma v € s DPH:
2 940,00 €
Popis plnenia:
Dodávka a montáž výdajného okna
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-19
IČO dodávateľa:
13981706
Dátum úhrady faktúry:
19.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Milan Magula-MIMA, Husova 4, 831 01 Bratislava
Číslo faktúry:
582100059/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 60/2023
Suma v € s DPH:
3 511,75 €
Popis plnenia:
Tablet s klávesnicou Microsoft Surface Go3 4 ks
Dátum vystavenia faktúry:
25.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-25
IČO dodávateľa:
52081061
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
582100062/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-02
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
582100063/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2022
Suma v € s DPH:
576,24 €
Popis plnenia:
Hygienické potreby
Dátum vystavenia faktúry:
28.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-02
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
22.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000056/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 84/2023
Suma v € s DPH:
257,20 €
Popis plnenia:
Odvod DPH - bezdrôtové HDMI extendery
Dátum vystavenia faktúry:
17.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-17
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000060/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 104/2023
Suma v € s DPH:
139,50 €
Popis plnenia:
Tlaková fľaša CO2 k výdajníku vody
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
50455648
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Vodaut s. r. o., Dohňany 118, 020 51 Dohňany
Číslo faktúry:
1050000061/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
189,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000062/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
15,50 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000063/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
791,75 €
Popis plnenia:
Poštové služby 4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
582100057/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 59/2023
Suma v € s DPH:
5 708,72 €
Popis plnenia:
Spätný projektor 2 ks, plátno 1 ks
Dátum vystavenia faktúry:
19.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-04-21
IČO dodávateľa:
52081061
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1140000002/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 113/2023
Suma v € s DPH:
194,00 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Neapol
Dátum vystavenia faktúry:
05.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-09
IČO dodávateľa:
7386430636
Dátum úhrady faktúry:
23.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Errezetauno srl Gestione Royal Continental, Via Chiatamone 53/C, 801 21 Neapol
Číslo faktúry:
1050000064/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 97/2023
Suma v € s DPH:
250,00 €
Popis plnenia:
Vyhliadková jazda pre zahraničnú delegáciu -repre
Dátum vystavenia faktúry:
30.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-04
IČO dodávateľa:
36801658
Dátum úhrady faktúry:
25.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TOUR4U, s.r.o., Šikmá 4, 821 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000065/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
900,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
18.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-18
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1140000003/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
45,60 €
Popis plnenia:
Balíček EASY pre doménu od 6/2023 do 6/2024
Dátum vystavenia faktúry:
20.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-22
IČO dodávateľa:
26043319
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 Ktiš
Číslo faktúry:
1050000066/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 83/2023
Suma v € s DPH:
915,00 €
Popis plnenia:
Sódobar PRIME ECO+ držiak pohárov
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-18
IČO dodávateľa:
31411304
Dátum úhrady faktúry:
26.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
MARLUS Group s.r.o., Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000068/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 112/2023
Suma v € s DPH:
92,00 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
16.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-17
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Jurská 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové mesto
Číslo faktúry:
1050000069/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 473,86 €
Popis plnenia:
Spotreba energie 4/2023, spotreba vody 2-4/2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-16
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
30.05.2023
Dátum zverejnenia:
13.06.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000084/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 91/2023
Suma v € s DPH:
226,73 €
Popis plnenia:
Káble, laserové ukazovátko
Dátum vystavenia faktúry:
20.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-31
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
02.06.2023
Dátum zverejnenia:
30.06.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000067/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 92/2023
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
23.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-24
IČO dodávateľa:
35900831
Dátum úhrady faktúry:
06.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000101/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 315/2022
Suma v € s DPH:
493,10 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania- nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
27.04.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-24
IČO dodávateľa:
47254483
Dátum úhrady faktúry:
07.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Burian & partners, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 819/1, 010 01 Žilina
Číslo faktúry:
201000314/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 64/2023
Suma v € s DPH:
-105,95 €
Popis plnenia:
ZPC ubytovanie Lotyšsko - refundácia nákladov
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-09
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
09.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ACA-Europe, Rue de la Science, 33 - 1040 Brussels
Číslo faktúry:
1050000070/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
29.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000071/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-02
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000072/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
6,48 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
01.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-01
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000073/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
1,64 €
Popis plnenia:
Čipové karty
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000074/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
450,61 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000075/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 86/2023
Suma v € s DPH:
975,00 €
Popis plnenia:
Kancelársky nábytok
Dátum vystavenia faktúry:
29.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-05
IČO dodávateľa:
738344
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 , 019 17 Ilava
Číslo faktúry:
1050000076/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 161/2022
Suma v € s DPH:
2 302,67 €
Popis plnenia:
Kancelárske potreby
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-01
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000077/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 108/2023
Suma v € s DPH:
280,00 €
Popis plnenia:
Doprava kancelárskeho nábytku
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-26
IČO dodávateľa:
47481439
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava
Číslo faktúry:
1050000078/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 111/2023
Suma v € s DPH:
516,51 €
Popis plnenia:
Stravovacie služby - repre
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-05
IČO dodávateľa:
31320589
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
MAC-GASTRO spol. s. r. o., Dulovo nám.1, 821 08 Bratislava 2
Číslo faktúry:
1050000079/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 546,55 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000080/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-01
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 3
Číslo faktúry:
1050000081/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
180,00 €
Popis plnenia:
Čipová karta Starcos 5 ks
Dátum vystavenia faktúry:
26.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-05
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000082/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 127/2023
Suma v € s DPH:
71,34 €
Popis plnenia:
Plastové rámčeky 10 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-06
IČO dodávateľa:
35787180
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000083/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 91/2023
Suma v € s DPH:
1 953,39 €
Popis plnenia:
IT príslušenstvo
Dátum vystavenia faktúry:
02.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-01
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
16.06.2023
Dátum zverejnenia:
03.07.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000086/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 344,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000087/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 107/2023
Suma v € s DPH:
392,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-09
IČO dodávateľa:
36287229
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000088/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 130/2023
Suma v € s DPH:
24,00 €
Popis plnenia:
Pečiatky Trodat 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-08
IČO dodávateľa:
35710691
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000089/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
29,99 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000090/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
220,50 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000091/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 027,25 €
Popis plnenia:
Poštové služby 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000092/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 625,37 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
05.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-08
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000093/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 495,64 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-12
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000094/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 3. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-08
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000095/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 131/2023
Suma v € s DPH:
116,00 €
Popis plnenia:
Občerstvenie - repre
Dátum vystavenia faktúry:
30.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-05-31
IČO dodávateľa:
46884033
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Delikanti s.r.o., Nám.Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000096/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 8/2021
Suma v € s DPH:
9,12 €
Popis plnenia:
Odvod DPH -balíček Easy pre doménu
Dátum vystavenia faktúry:
16.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-16
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
22.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000097/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 251,86 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
15.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-19
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
28.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000098/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 78/2023
Suma v € s DPH:
796,28 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania - nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
25.05.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-20
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
29.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
JUDr. Michal Feciľak, advokát, Jesenná 8, 080 05 Prešov
Číslo faktúry:
1050000102/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
75,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 6/2023 doplatok
Dátum vystavenia faktúry:
16.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-16
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000103/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-27
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
30.06.2023
Dátum zverejnenia:
18.07.2021
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000104/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 132/2023
Suma v € s DPH:
149,00 €
Popis plnenia:
Sudcovský talár
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-27
IČO dodávateľa:
34242228
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo
Číslo faktúry:
1050000105/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 144/2023
Suma v € s DPH:
120,00 €
Popis plnenia:
Školenie
Dátum vystavenia faktúry:
27.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-27
IČO dodávateľa:
47139200
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000106/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
29.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000107/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 125/2023
Suma v € s DPH:
133,14 €
Popis plnenia:
Stojany na knihy 15 ks
Dátum vystavenia faktúry:
29.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-06-29
IČO dodávateľa:
50698621
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
PLUG s.r.o., Šalviová 878/40, 821 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000108/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 294/2022
Suma v € s DPH:
27,54 €
Popis plnenia:
Úhrada poistného za ZPC 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
02.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-03
IČO dodávateľa:
31322051
Dátum úhrady faktúry:
10.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000109/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 137/2023
Suma v € s DPH:
384,00 €
Popis plnenia:
Školenie Word
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-04
IČO dodávateľa:
36523356
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
LAPIS IT, s.r.o., Tatarkova 1567/17, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000110/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médii 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-03
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 5
Číslo faktúry:
1050000111/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,16 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 5/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-04
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000112/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 110/223
Suma v € s DPH:
1 311,60 €
Popis plnenia:
Dodanie a realizácia polepov
Dátum vystavenia faktúry:
03.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-03
IČO dodávateľa:
35779721
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
COMPANIA, s.r.o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000114/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 136/2023
Suma v € s DPH:
553,27 €
Popis plnenia:
Servis vozidla BMW X5
Dátum vystavenia faktúry:
20.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-03
IČO dodávateľa:
35926732
Dátum úhrady faktúry:
11.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Auto Motiv, s.r.o., Panónska cesta 61, 851 04 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000115/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 674,68 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000116/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
177,67 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
08.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000117/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
30.06.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-07
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
14.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000118/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 568,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-12
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000119/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 145/2023
Suma v € s DPH:
68,21 €
Popis plnenia:
Case Logic púzdra na tablety 4 ks
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-07
IČO dodávateľa:
37212931
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1050000120/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
66,97 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000121/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 283/2022
Suma v € s DPH:
47,76 €
Popis plnenia:
Mandátne certifikáty 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-11
IČO dodávateľa:
35840005
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
D.Trust Certifikačná Autorita, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000122/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
1 082,10 €
Popis plnenia:
Poštové služby 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000123/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
231,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-11
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000124/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 635,79 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-12
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
21.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000126/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
198,00 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-10
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000127/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 173,97 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 6/2023
Dátum vystavenia faktúry:
13.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
26.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000066/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 142/2023
Suma v € s DPH:
4 521,60 €
Popis plnenia:
Tlačiarne OKI + wifi karty 2 ks
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-07
IČO dodávateľa:
35751819
Dátum úhrady faktúry:
27.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
REFICIER JTL s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000132/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-25
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1140000004/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 158/2023
Suma v € s DPH:
1 503,99 €
Popis plnenia:
Televízor Samsung
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-28
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
31.07.2023
Dátum zverejnenia:
04.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000131/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 149/2023
Suma v € s DPH:
240,00 €
Popis plnenia:
Výmena displeja pre notebook
Dátum vystavenia faktúry:
21.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-24
IČO dodávateľa:
36396222
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000069/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 140/2023
Suma v € s DPH:
5 274,48 €
Popis plnenia:
Tablety Microsoft Surface + príslušenstvo
Dátum vystavenia faktúry:
17.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-18
IČO dodávateľa:
37212931
Dátum úhrady faktúry:
02.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Číslo faktúry:
1010000068/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 139/2023
Suma v € s DPH:
67,39 €
Popis plnenia:
Štruktúrovaný papier, kalendáre
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-17
IČO dodávateľa:
738271
Dátum úhrady faktúry:
03.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 670/19,920 41 Leopoldov
Číslo faktúry:
1050000133/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
07.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000070/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 124/2023
Suma v € s DPH:
447,50 €
Popis plnenia:
Kazety do tlačiarne 35 ks
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-17
IČO dodávateľa:
44274742
Dátum úhrady faktúry:
07.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Dušan Valentovič, Spartakovská 6458/2, 917 01 Trnava
Číslo faktúry:
1050000129/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 150/2023
Suma v € s DPH:
4 000,00 €
Popis plnenia:
Hromadná licencia JUDIKÁTY
Dátum vystavenia faktúry:
21.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-26
IČO dodávateľa:
53250044
Dátum úhrady faktúry:
09.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Právna informačná databáza, s. r. o., 1 mája 3980/23, 069 01 Snina
Číslo faktúry:
1010000072/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
220,74 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-28
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000071/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 138/2023
Suma v € s DPH:
720,00 €
Popis plnenia:
Fotenie sudcov
Dátum vystavenia faktúry:
25.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-25
IČO dodávateľa:
46781617
Dátum úhrady faktúry:
10.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
STUFF s.r.o., Miroslava Durzu 2769/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo faktúry:
1050000134/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-01
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 5
Číslo faktúry:
1050000135/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
166,90 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
02.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-02
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000136/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 155/2023
Suma v € s DPH:
519,00 €
Popis plnenia:
Objektív k fotoaparátu
Dátum vystavenia faktúry:
01.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-03
IČO dodávateľa:
31355218
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
PRO.Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 1
Číslo faktúry:
1050000137/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 624,15 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
03.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-08
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000138/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
215,44 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-09
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000139/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
4 705,57 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
16.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000073/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 162/2023
Suma v € s DPH:
159,12 €
Popis plnenia:
Vodné filtre 20 ks
Dátum vystavenia faktúry:
09.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
35739487
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000140/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
144,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-01
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1050000141/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 088,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000142/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
210,00 €
Popis plnenia:
Zberné jazdy 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000143/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
653,70 €
Popis plnenia:
Poštové služby 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
10.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000144/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 99/2021
Suma v € s DPH:
39,98 €
Popis plnenia:
Podaj zásielok 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-10
IČO dodávateľa:
36631124
Dátum úhrady faktúry:
18.08.2023
Dátum zverejnenia:
30.08.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Číslo faktúry:
1050000146/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
994,92 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 7/2023
Dátum vystavenia faktúry:
14.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-14
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000147/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
441,48 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
18.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-18
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000148/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 168/2023
Suma v € s DPH:
838,80 €
Popis plnenia:
Balík služieb 8/2023 - 8/2024
Dátum vystavenia faktúry:
21.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-21
IČO dodávateľa:
35800861
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
Profesia, spol. s r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000149/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 86/2023
Suma v € s DPH:
663,57 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania-nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
15.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-15
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
Mgr. Miroslav Baláž, Sládkovičova 8, 080 01 Prešov
Číslo faktúry:
1050000150/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 9/2023
Dátum vystavenia faktúry:
22.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-22
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000151/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 121/2023
Suma v € s DPH:
262,60 €
Popis plnenia:
Personalistika a mzdy 2024
Dátum vystavenia faktúry:
21.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-22
IČO dodávateľa:
31592503
Dátum úhrady faktúry:
28.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Číslo faktúry:
1050000153/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 169/2023
Suma v € s DPH:
420,00 €
Popis plnenia:
Odvoz a likvidácia odpadu
Dátum vystavenia faktúry:
17.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-25
IČO dodávateľa:
35718889
Dátum úhrady faktúry:
31.08.2023
Dátum zverejnenia:
22.09.2023
Dodávateľ plnenia:
EKOPARK, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000155/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
28.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-28
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
06.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000156/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
220,74 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-31
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
08.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000152/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 154/2023
Suma v € s DPH:
899,90 €
Popis plnenia:
Digitálny fotoaparát
Dátum vystavenia faktúry:
21.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-08-23
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
08.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000157/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 315/2022
Suma v € s DPH:
1 324,16 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie (ročné) BMW X5
Dátum vystavenia faktúry:
06.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-19
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
19.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000158/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 314/2022
Suma v € s DPH:
333,44 €
Popis plnenia:
Povinné zmluvné poistenie (ročné) BMW X5
Dátum vystavenia faktúry:
04.07.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-07-19
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
19.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000159/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 184/2023
Suma v € s DPH:
998,57 €
Popis plnenia:
Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie (ročné) ŠKODA KODIAQ
Dátum vystavenia faktúry:
18.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-18
IČO dodávateľa:
585441
Dátum úhrady faktúry:
19.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000160/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 467/2022
Suma v € s DPH:
1 400,00 €
Popis plnenia:
Pomocné práce 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-11
IČO dodávateľa:
738255
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
ÚVV a ÚVTOS, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000161/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 181/2023
Suma v € s DPH:
53,50 €
Popis plnenia:
Občerstvenie - repre
Dátum vystavenia faktúry:
07.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-08
IČO dodávateľa:
46419446
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
FRESH REPUBLIC s.r.o., Račianska 14061/26G, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000162/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
5 378,57 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 9/2023
Dátum vystavenia faktúry:
09.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-11
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
20.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1010000074/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2023
Suma v € s DPH:
5 893,00 €
Popis plnenia:
Licencia Veeam Backup pre Microsoft 365
Dátum vystavenia faktúry:
22.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-06
IČO dodávateľa:
26846993
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Geetoo CZ s.r.o., 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4 - Nusle, ČR
Číslo faktúry:
1050000167/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 380/2022
Suma v € s DPH:
200,50 €
Popis plnenia:
Mobilné služby 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
07.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-11
IČO dodávateľa:
47259116
Dátum úhrady faktúry:
21.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000168/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 160/2023
Suma v € s DPH:
1 178,60 €
Popis plnenia:
Odvod DPH - Licencia Veeam Backup pre Microsoft 365
Dátum vystavenia faktúry:
20.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-20
IČO dodávateľa:
42499500
Dátum úhrady faktúry:
22.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Daňový úrad BA, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000163/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 442/2022
Suma v € s DPH:
192,00 €
Popis plnenia:
Monitoring médií 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-06
IČO dodávateľa:
31402445
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Slovakia Online s. r. o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 5
Číslo faktúry:
1050000164/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 401/2022
Suma v € s DPH:
36,00 €
Popis plnenia:
Čistenie talárov
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-07
IČO dodávateľa:
48079707
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
WASCO - družstvo, Strojárenská 10, 976 46 Valaská
Číslo faktúry:
1050000165/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 382/2022
Suma v € s DPH:
10 261,24 €
Popis plnenia:
Tonery
Dátum vystavenia faktúry:
04.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-05
IČO dodávateľa:
35891866
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
Číslo faktúry:
1050000166/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 177/2023
Suma v € s DPH:
25 788,00 €
Popis plnenia:
Program ASPI 9/2023 - 9/2024
Dátum vystavenia faktúry:
06.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-08
IČO dodávateľa:
31348262
Dátum úhrady faktúry:
26.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Wolters Kluwer SR s. r .o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000076/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
1 126,74 €
Popis plnenia:
Spotreba energie a vody 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
12.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-12
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
29.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000079/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 402/2022
Suma v € s DPH:
1 008,00 €
Popis plnenia:
Zabezpečenie CO 8/2023, vypracovanie plánu ochrany a plánu evakuácie
Dátum vystavenia faktúry:
31.08.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-18
IČO dodávateľa:
47209763
Dátum úhrady faktúry:
29.09.2023
Dátum zverejnenia:
02.10.2023
Dodávateľ plnenia:
CERIM SK, s.r.o., Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
Číslo faktúry:
1010000077/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 193/2021
Suma v € s DPH:
204 957,16 €
Popis plnenia:
Nájomné 4. Q 2023
Dátum vystavenia faktúry:
11.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-12
IČO dodávateľa:
43851169
Dátum úhrady faktúry:
02.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
TAM Properties III., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000078/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 24/2021
Suma v € s DPH:
2 644,18 €
Popis plnenia:
Mesačný poplatok 8/2023
Dátum vystavenia faktúry:
06.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-11
IČO dodávateľa:
35680202
Dátum úhrady faktúry:
02.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000169/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 318/2022
Suma v € s DPH:
1 130,63 €
Popis plnenia:
Stravné kupóny 9/2023
Dátum vystavenia faktúry:
20.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-20
IČO dodávateľa:
53528654
Dátum úhrady faktúry:
02.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000170/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
KPr 99/2023
Suma v € s DPH:
530,86 €
Popis plnenia:
Náhrada trov konania-nález ÚS SR
Dátum vystavenia faktúry:
22.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-25
IČO dodávateľa:
36364606
Dátum úhrady faktúry:
03.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
HAVRILLA ? Co. s.r.o., Nám. M. Benku 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Číslo faktúry:
1050000179/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 5/2021
Suma v € s DPH:
1 050,00 €
Popis plnenia:
Nájomné byt 10/2023
Dátum vystavenia faktúry:
25.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-25
IČO dodávateľa:
Dátum úhrady faktúry:
03.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad
Číslo faktúry:
1050000171/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 188/2023
Suma v € s DPH:
204,00 €
Popis plnenia:
Verejná správa SR - ročný prístup
Dátum vystavenia faktúry:
21.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-22
IČO dodávateľa:
31592503
Dátum úhrady faktúry:
03.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
Číslo faktúry:
1050000172/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 167/2023
Suma v € s DPH:
89,00 €
Popis plnenia:
Odborný seminár
Dátum vystavenia faktúry:
21.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-21
IČO dodávateľa:
50288334
Dátum úhrady faktúry:
03.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1050000178/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 158/2023
Suma v € s DPH:
-400,00 €
Popis plnenia:
Cashback televízor Samsung
Dátum vystavenia faktúry:
02.10.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-10-09
IČO dodávateľa:
36562939
Dátum úhrady faktúry:
04.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Číslo faktúry:
1050000177/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 232/2022
Suma v € s DPH:
312,00 €
Popis plnenia:
OPP, BOZP, PZS 9/2023
Dátum vystavenia faktúry:
29.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-29
IČO dodávateľa:
35902361
Dátum úhrady faktúry:
10.10.2023
Dátum zverejnenia:
30.10.2023
Dodávateľ plnenia:
MC Protection, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava
Číslo faktúry:
1010000084/2023
Identifikácia zmluvy/ objednávky/ faktúry:
Spr 186/2023
Suma v € s DPH:
196,20 €
Popis plnenia:
Výroba pečiatok, pečiatky
Dátum vystavenia faktúry:
26.09.2023
Dátum doručenia faktúry:
2023-09-27
IČO dodávateľa:
43885071
Dátum úhrady faktúry:
12.10.2023
Dátum zverejnenia:
10.11.2023
Dodávateľ plnenia:
ALAMEX s. r. o., Popolná 10, 831 06 Bratislava

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania