Kancelária

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá bola zriadená zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva s účinnosťou od 1. januára 2021. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Kanceláriu riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizácii a činnosti Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje Organizačný poriadok Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
 
 
Ďalšie interné akty Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nájdete v sekcii Iné interné dokumenty.

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania