Rozhodovacia činnosť vo veciach disciplinárnych

Rok
Spisová značka
Merito veci

Spisová značka:
31Dz/1/2022
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/1/2022
Spisová značka:
31Dz/1/2021
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/1/2021
Spisová značka:
33D/22/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/22/2021
Spisová značka:
32D/12/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-11
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/12/2022
Spisová značka:
33D/14/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/14/2022
Spisová značka:
31D/1/2023
Merito veci:
dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/1/2023
Spisová značka:
32D/13/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-24
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/13/2022
Spisová značka:
31Dz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/1/2023
Spisová značka:
32Dz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/1/2023
Spisová značka:
33Dz/1/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-25
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/1/2023
Spisová značka:
32D/10/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-18
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/10/2022
Spisová značka:
31D/13/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/13/2022
Spisová značka:
33D/1/2023
Merito veci:
dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/1/2023
Spisová značka:
31D/20/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-01-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/20/2022
Spisová značka:
33D/22/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/22/2021
Spisová značka:
33D/25/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/25/2022
Spisová značka:
32D/2/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/2/2022
Spisová značka:
32D/23/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/23/2021
Spisová značka:
31D/4/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/4/2022
Spisová značka:
33D/19/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-09
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/19/2022
Spisová značka:
33D/5/2023
Merito veci:
dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/5/2023
Spisová značka:
32D/15/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/15/2021
Spisová značka:
31D/22/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/22/2022
Spisová značka:
33Dz/2/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/2/2023
Spisová značka:
31Dz/2/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
31Dz/2/2023
Spisová značka:
32D/22/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-22
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/22/2022
Spisová značka:
31D/4/2022-1
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-02-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/4/2022-1
Spisová značka:
33D/11/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/11/2022
Spisová značka:
31D/15/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/15/2022
Spisová značka:
33D/16/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-04
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/16/2022
Spisová značka:
31D/17/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/17/2022
Spisová značka:
32D/18/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/18/2022
Spisová značka:
31D/21/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/21/2022
Spisová značka:
32D/21/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/21/2022
Spisová značka:
31D/22/2022-1
Merito veci:
trovy konania
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/22/2022-1
Spisová značka:
32D/26/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/26/2022
Spisová značka:
32D/1/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/1/2023
Spisová značka:
33D/3/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/3/2023
Spisová značka:
31D/4/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-04-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/4/2023
Spisová značka:
33D/6/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-02
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/6/2023
Spisová značka:
33D/11/2021
Merito veci:
neplatnosť disciplinárneho opatrenia
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-28
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/11/2021
Spisová značka:
33D/24/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-08
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/24/2022
Spisová značka:
33D/26/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/26/2022
Spisová značka:
31D/2/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-13
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/2/2023
Spisová značka:
31D/9/2023
Merito veci:
dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-14
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/9/2023
Spisová značka:
32Dz/2/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-03-16
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/2/2023
Spisová značka:
33D/8/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-07-27
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/8/2023
Spisová značka:
31D/12/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-08-21
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/12/2023
Spisová značka:
33D/10/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-20
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/10/2022
Spisová značka:
32D/23/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/23/2022
Spisová značka:
33D/4/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-29
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/4/2023
Spisová značka:
32D/7/2023
Merito veci:
dočasné pozastavenie výkonu funkcie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-30
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/12/2023
Spisová značka:
32D/19/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-10
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/19/2022
Spisová značka:
33Dz/4/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-08-15
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/4/2023
Spisová značka:
33Dz/6/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-11
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/6/2023
Spisová značka:
32Dz/3/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-07
Rozhodnutie na stiahnutie:
32Dz/3/2023
Spisová značka:
33D/4/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/4/2021
Spisová značka:
31D/16/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-05
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/16/2021
Spisová značka:
33D/21/2021
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-05
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/21/2021
Spisová značka:
32D/14/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/14/2022
Spisová značka:
31D/16/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-19
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/16/2022
Spisová značka:
32D/17/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-06
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/17/2022
Spisová značka:
31D/23/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-10-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/23/2022
Spisová značka:
32D/24/2022
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-06-23
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/24/2022
Spisová značka:
31D/6/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-26
Rozhodnutie na stiahnutie:
31D/6/2023
Spisová značka:
33D/9/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-09-04
Rozhodnutie na stiahnutie:
33D/9/2023
Spisová značka:
32D/11/2023
Merito veci:
disciplinárne previnenie
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-10-03
Rozhodnutie na stiahnutie:
32D/11/2023
Spisová značka:
33Dz/3/2023
Merito veci:
námietka zaujatosti
Dátum vydania rozhodnutia:
2023-05-31
Rozhodnutie na stiahnutie:
33Dz/3/2023

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania