NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bol zriadený v rámci reformy justície ako vrcholný orgán vo veciach správneho súdnictva. Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom verejnej moci orgánmi verejnej správy.

Nezastupiteľnú funkciu v demokratickej spoločnosti plní Najvyšší správny súd Slovenskej republiky aj tým, že je garantom zákonného priebehu volieb. V rámci plnenia tejto úlohy okrem iného rozhoduje v konaniach o registrácii kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, či o žalobách na rozpustenie politických strán a hnutí.

Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb.

Viac o súde
Aktuálne informácie pre verejnosťRozhodnutie: Senát č. 11 rozhodol v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky prvýkrát rozhodoval v konaní o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí konštatoval, že žaloba je dôvodná a preto rozhodol o prijatí návrhu žalobcu Róberta Šveca na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky (sp. zn. 11 Svp 1/2024).

Návšteva delegácie z Kúrie Maďarska

Vedenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hostilo v uplynulých dňoch oficiálnu návštevu predstaviteľov Kúrie Maďarska, vedenú jej predsedom Andrásom Zs. Vargom.

Sudca Tomáš Langášek z Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zdieľal svoje skúsenosti z oblasti disciplinárnych konaní

Český partnerský súd v disciplinárnych veciach koná a rozhoduje už pätnásť rokov, a tak má väčšie skúsenosti v oblasti disciplinárnych konaní sudcov, prokurátorov a exekútorov než Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.
Archív aktualít

PREDSEDA


JUDr. Pavol NAĎ

JUDr. Pavol Naď bol 18. mája 2021 vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou do funkcie predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Viac o vedení súdu.
[rozhodnutia]

Pojednávania